Teeninga Palmen "Hét Online Tropisch Tuincentrum en dé Grootleverancier van Palmbomen en andere Mediterrane Planten."
Gehele Aanbod
Olijfbomen
Winterharde Palmbomen

Teeninga Palmen
Meer dan het Tropische Tuincentrum

Teeninga Palmen is gestart vanuit de instelling om geld te verdienen om in te zetten voor het helpen van mensen die in nood verkeren. In landen zoals Afrika gebeuren er verschrikkelijke dingen waar wij graag een verandering in zouden willen brengen. Dat is ons doel. Helaas vindt er in de straten van Afrika onder dakloze kleine kinderen veel seksueel misbruik plaats. Deze kinderen zouden wij graag een warm onderdak willen bieden met oog op een hoopvolle toekomst.

Overzicht
Dit artikel wordt gratis aangeboden door Teeninga Palmen, de tropische experts waar u palmbomen kopen kunt en allerlei winterharde tropische planten.
Index
1 Onze Visie
2 Toekomst
3 Grote plannen
Index
1. Onze Visie
2. Toekomst
3. Grote plannen
Onze Visie

Onze Visie: groeien om anderen te helpen bloeien

Onze visie is niet gericht op gewin voor onszelf, maar om anderen te helpen en hun een leven te geven waarin ze kunnen genieten, en waar ze op hun beurt ook weer doelgericht anderen kunnen helpen. Geven maakt gelukkig.

Groeien door herinvestering

Teeninga Palmen begrijpt dat als je effectief wilt zijn, je een bron moet hebben van financiele capaciteit. Met weinig geld bereik je in de wereld weinig, en met veel geld kun je veel bereiken. Daarom zet Teeninga Palmen zich competitief in op het gebied van tropische planten en projecten.

Wij geloven in onze doelstelling met volle overtuiging, en willen daarom aggressief (maar ethisch) het grootste marktaandeel pakken. 90% van onze winst wordt geherinvesteerd in groei van het bedrijf, zodat de overige 10% steeds groter wordt, voor het geweldige doel.

Mensen uit noodsituaties helpen

In landen zoals Afrika komen er veel kinderen dakloos op straat te overleven, en zijn overgeleverd aan de straatcultuur van zeer lage ontwikkeling. Kinderen van 3 jaar oud kunnen zich in een situatie bevinden waar ze dagelijks verkracht worden door jongens en mannen. In hun ogen is geen leven meer te bekennen, want het enige waar ze bekend mee zijn is uitbuiting en misbruik. Wij zetten ons in om die mensen van de straat te halen, een onderdak te geven, voedsel en scholing, zodat ze een beter leven mogen leren kennen.

Een mooie hoopvolle toekomst bieden

Omdat wij met ons doel voor ogen een groot marktaandeel zullen veroveren, komen er arbeidsplaatsen vrij en kunnen wij ook voorzien in werk en opleiding daarin.

De kinderen die wij van de straat halen kunnen wij voorzien in opleiding en werk, om ons goede doel verder op te bouwen en te ontwikkelen, en voor hun eigen ontwikkeling. Zodoende kunnen zij uitkijken naar een verwachtingsvolle toekomst, waar ze niet elke dag verdovende middelen hoeven te gebruiken om het misbruik te kunnen verdragen.

Toekomst

Onze visie voor de toekomst

Teeninga Palmen/Ministry heeft een grote toekomstvisie. Wij verwachten veel groei van onze onderneming en dus een groter effect te kunnen hebben in de wereld. Ook als organisatie willen wij nieuwe grotere doelen bereiken, en dat kunnen presenteren naar buiten toe. In dit hoofdstuk geven wij hier de details over.

Groei en bloei

Onze voornaamste doel is om te groeien als bedrijf. Niet voor persoonlijk gewin, maar om meer te kunnen geven aan de hulpbehoevenden. Om dit te bereiken herinvesteren wij de meeste winst weer in het bedrijf: uitbreiding van ons terrein, grotere voorraden aanleggen van meer soorten Mediterrane planten, promotie, het hoort allemaal bij een onderneming. Ondanks de groei en de focus op promotie, blijft ons zicht op het kunnen helpen van mensen in nood.

De organisatie zo effectief mogelijk maken en behouden

Met de groei die we in de toekomst zullen hebben, breidt het bedrijf uit. Met meer werknemers en vrijwilligers zal er ook meer organisatiestructuur komen. Wij doelen erop dat deze structuur efficiënt zal zijn, en daardoor onnodige overheadkosten zal besparen. Ook accepteren wij geen hoge salariseisen, en hebben mensen bij ons werken met hart voor het doel.

Dit artikel is opgezet door Teeninga Palmen. Wij nodigen u uit om een kijkje te nemen in onze webwinkel van winterharde palmbomen en andere winterharde mediterrane planten.
Grote plannen

Geweldige toekomst

Uiteindelijk willen we veel verder gaan dan het voorzien van een week voedsel aan een aantal dorpen. Wij willen permanente waterbronnen aanleggen met een hoogwaardig filtersysteem, zodat iedereen in bepaalde dorpen schoon drinkwater kan krijgen.

Wij willen weeshuizen bouwen zodat kinderen die afgestoten zijn een kans krijgen om zich te ontwikkelen, sociaal, emotioneel, intellectueel en een kennisbasis kunnen krijgen, wat ons brengt naar het bouwen van scholen. Dit alles en meer ligt in ons hart om in de toekomst te realiseren.

Bij Teeninga draait het niet om winstmarge, maar om de mensen in nood.

Teeninga Palmen "Hét Online Tropisch Tuincentrum én Grootleverancier van Palmbomen en andere Mediterrane Planten."
Gehele Aanbod
Olijfbomen
Winterharde Palmbomen