Teeninga Palmen "Hét Online Tropisch Tuincentrum én Grootleverancier van Palmbomen en andere Mediterrane Planten."
Gehele Aanbod
Olijfbomen
Winterharde Palmbomen

Hoe de grond voor te bereiden voor de aanleg van een tuin?
De gids die het allemaal uitlegt - maak uw tuingrond helemaal perfect

In deze gids gaan wij uitgebreid in op de voorbereidingen voor de aanleg van een mooie tuin. Van bodem grondsoorten, tot aan het maken van zaaibedden. Wij leggen het u stap voor stap op een gemakkelijke manier uit.

1 Soorten grond
2 Onderzoek en plan
3 Voeding en bemesting
4 Bodemstructuur verbeteren
5 Conclusie
1. Soorten grond
2. Onderzoek en plan
3. Voeding en bemesting
4. Bodemstructuur verbeteren
5. Conclusie
HOOFDSTUK 1

Soorten grond

Er zijn allerlei verschillende soorten grond die u in uw tuin kunt hebben of waar een plant goed op gedijt. Het is belangrijk om de verschillen te begrijpen zodat u uw tuinplanning optimaal kunt maken voor een mooie tuin.

Kort overzicht van de soorten grond die voorkomen

Zandgrond - Leemgrond - Kleigrond - Kalkgrond - Veengrond - Zure grond - Droge grond - Vochtige grond - Humusrijke grond - Zavelgrond

Zandgrond

Zandgrond is een voedingsarme grond met een harde grofkorrelige structuur dat meestal een lichte kleur heeft, zoals beige / lichtbruin of wit. Deze grond houdt slecht vocht vast. Veel planten gedijen slecht op deze soort grond, maar er zijn ook planten die juist heel goed gedijen op zandgrond.
Voorbeelden van plantensoorten die goed groeien in zandgrond: Bergamotplant, Daglelie, Japanse anemoon, Herftsasters, Koninginnekruid, Pioenroos, Virginische ereprijs, Vrouwenmantel, Zilverkaars, Zeeuws knoopje.
Kenmerken van zandgrond is dat de grond geen processen heeft van compostering of humusvorming. Het is een langdurig onveranderende grond.

Leemgrond

Leemgrond is qua samenstelling vergelijkbaar met zandgrond, echter is de korrel veel fijner. Het bestaat uit lutumdeeltjes, platte plaatjes die kleiner zijn dan 0,002 mm. Daardoor heeft het een ander karakter dan zandgrond. Het is net zo voedingsarm en kleurt vergelijkbaar. Het neigt wanneer droog vaak harder te zijn, of wanneer vochtig wordt het klei-achtig en kneedbaar. Toch is het anders dan kleigrond. Kleigrond wordt afgezet door water en leemgrond wordt afgezet door wind. Het heeft wel veel overeenkomend. Daardoor groeien planten vergelijkbaar op leemgrond als op kleigrond. Planten die o.a. goed gedijen op leemgrond en kleigrond zijn Geitenbaard, Zeeuws Knoopje, Haagbeuk, Zilverkaars, Hortensia, Pluimpapaver, Japanse Herfstanemoon, Rode Ribes, Sering.

Kleigrond

Kleigrond is vergelijkbaar met leemgrond, maar is afgezet door water in plaats van wind. Deze grond heeft vaak veel voedingsstoffen en een mooie structuur om te wortelen en te groeien.

Kalkgrond

Echte kalkgrond komt in Nederland niet zoveel voor. Het is te herkennen aan veel aanwezige witte deeltjes or brokjes in een lichte grondsoort. Er zijn veel kalkminnende planten die goed in deze grond kunnen gedijen. Maar door irrelevantie laten we dit achterwege.

Veengrond

Veengrond is een veelal zuurdere grondsoort, die is opgebouwd uit gehumificeerd plantaardig materiaal. Deze natte, sponsachtige grondsoort is gevormd door afgestorven planten in moerassen en later bewaard gebleven onder natte, zuurstofarme omstandigheden. Veengrond is rijk aan voedingsstoffen en bacterieculturen waardoor er (eventueel na aanpassing zuurgraad) veel andere soorten planten ook op kunnen groeien. Ook is het veelal een mooi vochtig zodat u weinig tot geen water hoeft toe te dienen aan de plant. Voorbeelden van planten die het goed doen op veengrond: Japanse esdoorn, Christoffelkruid, Rhododendron, Schijnhazelaar, Koningsvaren, Rotsheide, Salomonszegel, Rhododendron, Salie, Japanse storaxboom.

Zure grond

Zure grond is een van de verscheidene soorten grond, maar dan met een hoge zuurwaarde. Er zijn planten die zure grond prettig vinden en ook veel planten die liever neutraal of zelfs basisch hebben. Het is belangrijk om de juiste zuurgraag voor te bereiden voor uw planten. U kunt bijv. grond basischer maker d.m.v. kalk toe te dienen. Of u kunt de grond zuurder maken door turf of afgemaaid gras toe te dienen. Voorbeelden van planten die van een zure grond houden: Struikheide, Camelia, Schijnhazelaar, Enkianthus, Dopheide, Bergthee, Sneeuwklokjesboom, Toverhazelaar, Blauwe hortensia, Lepelboom, Magnolia, Parelbes, Rotsheide, Japanse azalea, Rhododendron, Skimmia, Drieblad, Rode bosbes.

Droge grond

Droge grond is een van de grondsoorten (meestal zandgrond), maar waar niet makkelijk buiten regen om vocht kan komen. Bijv. grond vlakbij een beek is meestal geen droge grond. Maar grond op een vlakke helling waar geen water omheen is vaak wel, ook vanwege de zonuren waaraan de helling blootgesteld wordt. Er is geen vaste regel voor wat ervoor zorgt dat droge grond droge grond is, maar u kunt het gemakkelijk vaststellen door een gemiddelde meting (met behulp van een vochtmeter) te doen over een periode zonder regelmatige regenbuien. Voorbeelden van planten die over droge grond kunnen: Ijzerhard, Wolfsmelk, Elfenbloem, Sedum, Geranium, Fijnstraal, Vlinderstruik, Vuurwerkplant, Kogeldistel, Verbascum, Prikneus, Ezelsoor, Lavendel.

Vochtige grond

Vochtige grond is vaak grond vlakbij een waterlichaam, veelal bestaande uit potgrond of veengrond. Voorbeelden van planten die houden van vochtige grond: Zilverkaars, Vrouwenmantel, Astilbe, Geitenbaard, Wijfjesvaren, Kaukasische vergeet-mij-nietje, Mannetjesvaren, Koninginnekruid, Moeraswolfsmelk, Moerasspirea, Nagelkruid, Wilgbladige zonnebloem, Daglelie, Houttuynia cordata, Lis/iris, Zomerklokje, Ligularia-soorten, Prachtlobelia, Wederik, Kattenstaart, Struisvaren, Maskerbloem, Moerasvergeet-mij-nietje, Duizendknoop, Etageprimula, Poelruit, Eendagsbloem, Langbladige ereprijs, Callalelie

Humusrijke grond

Humusrijke grond is veelal boordevol voedingsstoffen en een luchtige optimale bodemstructuur die heel veel planten ondersteunt in de worteling en groei. Een voorbeeld van humusrijke grond is bosgrond. Door het afsterven van takken, planten en dieren die op de bodem composteren en omgezet worden tot nieuwe grond, komt humusrijke grond tot stand. Dit is de beste grond voor heel veel planten en bomen. Voorbeelden van planten die goed gedijen op humusrijke grond: Ruwe smele, Varens, Egelzonnehoed, Duizendknoop, Peruviaanse lelie, Siertabak, Longkruid, Sleutelbloem.

Zavelgrond

Zavelgrond is een mengeling van zand- en kleigrond. Veelal 20% meer zand dan klei. Zavelgrond is meestal rijk aan voedingsstoffen en heeft een goede structuur voor de worteling en groei van heel veel planten.

Verschillende planten gedijen op verschillende soorten grond

In dit hoofdstuk kijken eerst welke soort grond u hebt te bieden aan uw planten en welke soort uw planten nodig hebben. Waarschijnlijk hebt u al een idee of een plan van waar welke plant moet komen. Daarom is het belangrijk om te weten of de grond op die locatie de grondsoort is die uw plant nodig heeft. Als een plant een vochtige veengrond nodig heeft, dan is dat niet makkelijk realiseerbaar als u een droge zanderige tuingrond hebt. Natuurlijk kan er veel bereikt worden met aanpassing, maar het is aan te raden een afweging te maken wat realistisch haalbaar is en wat niet.

HOOFDSTUK 2

Onderzoek en plan

In dit hoofdstuk kijken eerst welke soort grond u hebt te bieden aan uw planten en welke soort uw planten nodig hebben. Waarschijnlijk hebt u al een idee of een plan van waar welke plant moet komen. Daarom is het belangrijk om te weten of de grond op die locatie de grondsoort is die uw plant nodig heeft. Als een plant een vochtige veengrond nodig heeft, dan is dat niet makkelijk realiseerbaar als u een droge zanderige tuingrond hebt. Natuurlijk kan er veel bereikt worden met aanpassing, maar het is aan te raden een afweging te maken wat realistisch haalbaar is en wat niet.

Gemakkelijk aan te passen grondsoorten

Het is niet makkelijk om vochtige grond aan water droog te houden. Daarom raden wij af dit te willen proberen. Maar u kunt wel bijv. van voedingsarme zandachtige grond een humusrijkere grond maken, en vice versa. Hier volgt een kort overzicht van makkelijke aanpassingen.

Van zuur naar neutraal of basisch, en van basisch naar neutraal of zuur

Het is niet moeilijk om zure grond basischer te maken. Dat doet u door er kalksteen doorheen te mengen. Kalksteen bevat calciumcarbonaat en/of magnesiumcarbonaat en werkt neutraliserend.

U kunt een basische grond zuurder maken met behulp van afgemaaid gras, of turf (zure veengrond) erdoorheen te mengen.

Zandgrond, Leemgrond en Humusrijke grond

Zand, zavel, leem en humus zijn vrij verkrijgbaar. U kunt uw oude grondsoort vervangen met nieuwe andersoortige grond. Vaak in grote hoeveelheden zou u kunnen vragen naar 'big bags' om dit goedkoper te realiseren.
Humusgrond onder deze soorten is verkrijgbaar in veel verschillende kwaliteiten. Goedkope supermarktpotgrond is een optie, maar u kunt ook hoogwaardige soorten verkrijgen en die eventueel verrijken met eigen compostering.

Diepte, breedte, ruimte

Het is belangrijk te zorgen dat de grond op de plekken waar de planten komen de juiste pH/zuurgraad waarde heeft, maar ook dat er genoeg ruimte is om ruim te kunnen wortelen. Een groter wortelende plant is een sterkere plant.

Pas de grond aan

Nu u weet waar u welke grond wilt hebben en waar welke planten kunnen, kunt u aanpassingen maken in de grond. U kunt nu het grondfundament voltooien voor de beplanting.

Dit artikel is opgezet door Teeninga Palmen. Wij nodigen u uit om een kijkje te nemen in onze webwinkel van winterharde palmbomen en andere winterharde mediterrane planten.
HOOFDSTUK 3

Voeding en bemesting

Voor de meeste planten geldt dat ze graag bepaalde mineralen en stofjes ontvangen om beter te kunnen groeien. Sommige planten kunnen zonder deze dingen, maar de meeste houden wel van bijvoeding. Ook daarin verschilt elke plant. Als u uitzoekt welke planten welke stoffen graag ontvangen kunt u uw tuingroei en bloei sterk bevorderen. Sommige soorten grond bevatten al heel veel van die voedingsstoffen, sommige permanent en sommige voor een bepaalde periode totdat het uitgeput raakt. Het is dus belangrijk te weten wat u hebt.

Veengrond

Veengrond is rijk aan voedingsstoffen en buffert deze kan lang mee om deze af te geven. Wanneer u veengrond toepast voor bepaalde planten hoeft u deze niet bijzonder bij te voeden. Soms wat compost erop houdt het rijk.

Leemgrond en Zavelgrond

Leemgrond (ook Zavelgrond) kan wel voeding afgeven maar is van zichzelf niet rijk. Daarom raden wij aan bij Leemgrond voedingsstoffen toe te dienen, die via de bodem afgegeven worden aan het wortel gestel. Doe dit bij Leemgrond sterk verdund met gieterwater, zodat het geleidelijk opgenomen kan worden en het niet vergaat.

Zandgrond

Zandgrond is wat groffer waardoor water sneller doorloopt. Het is moeilijk om voeding toe te dienen via zandgrond. Als u voeding wilt toedienen aan uw plant in zandgrond, raden wij een sterke verdunning aan, geleidelijk verspreid over de vocht toediening. Dan krijgt de plant het effectief binnen, anders loopt het makkelijk weg verder de bodem in.

Kleigrond

Kleigrond kan goed vocht vasthouden en voedingstoffen bufferen, en afgeven, en is van zichzelf vaak ook al rijk aan een selectie voedingsstoffen. Omdat kleigrond heel compact is met kleine deeltjes, kunt u de voedingsstoffen sterker toedienen in de verdunning. Deze loopt niet gemakkelijk weg. Kleigrond is algeheel makkelijker te bewateren dan zandgrond of leemgrond.

Humusgrond

Humusgrond is van zichzelf rijk aan voedingsstoffen 'zolang de voorraad strekt'. Oftewel, de grond kan na een bepaalde tijd (bij potplanten vaak na een jaar) uitgeput raken. Daarom raden wij wel aan deze grond te voorzien van compost met een bepaalde regelmaat, en eventueel ook wat verdunde bijvoeding. Deze grond is vrij goed vochtdoorlatend, daarom moet voedingsstof verdund worden toegediend. Het houdt vocht minder goed vast dan kleigrond.

Algemene plantenvoeding

Algemene plantenvoeding wordt vaak universele plantenvoeding genoemd. Dit is een samengesteld nutrientenpakket dat de meeste plantensoorten dekt. Deze soort voeding komt onder veel merknamen, en heeft allerlei verschillende samenstellingen. Wij raden aan om onderzoek te doen naar de kwaliteitsverschillen. Sommige merken hebben eerst een mooi effect maar zijn uiteindelijk verslechterend voor de gezondheid van de plant.

Gespecialiseerde plantenvoeding

Sommige plantensoorten willen graag nog wat meer stofjes opnemen dan algemene plantenvoeding biedt, zodat ze des te beter groeien, bloeien en weerstandig zijn tegen ziektes en kou. Dan komen we uit op gespecialiseerde voeding. Bijv. voor palmbomen is er een gespecialiseerde voeding ontwikkeld onder de naam Palm Focus, en nog wel meer speciale palmboomvoedingsmerken. Dat geeft ze net dat beetje extra. Kijk dus even per plantsoort die u wenst of daar gespecialiseerde voeding voor te vinden is. U kunt ze net die extra boost geven daarmee.

Bacteriële voedingsbodem

U kunt uw voedingsbodem ook verrijken met bacterieculturen die een hele rijke voeding afgeven aan het wortelgestel. Deze voeding bevat veel stoffen en zorgt voor een zeer geleidelijke langdurige afgifte. Deze voedingssoort vindt u als droge voedingstabletten die u in de grond drukt wat vervolgens bij wateren levend wordt en de bodem verrijkt met bacteriën.

Koeienmest(korrels)

Koeienmest bevat een aantal voedingsstoffen en kan ook gerekend worden als een soort (toch wel beperkte) universele voeding. Er zijn enkele plantensoorten die niet van koeienmest houden. Houd daar rekening mee.

Wanneer u dit toedient moet er ook opgelet worden, namelijk teveel mest zorgt voor verbranding van de wortels, wat schade levert. Wij raden aan een beetje toe te passen als variatie op andere voedingssoorten.

Kunstmest

Kunstmest wordt in de fabriek geproduceerd als een synthetische samenstelling van een 'NPK' verhouding (stikstof, fosfor en kalium). U kunt dit toepassen, maar wij raden wel aan te combineren en varieren. Zeker helpt kunstmest een goede hand, maar is niet altijd toereikend.

HOOFDSTUK 4

Bodemstructuur verbeteren

Voordat u de bedhoogtes en afwatering gaat voorbereiden, dient u de grond klaar te maken voor goede worteling.

Allereerst

Voor bepaalde soorten grond zoals humusgrond is het belangrijk dat u ervoor zorgt dat de grond goed is opgeklopt. Dat kunt u doen door te spitten, om te keren en in stukken te steken zodat er een mooie brokkruimel ontstaat. Dit kunt u eventueel ook makkelijker doen met een grondfrees.

Deze kruimel zorgt voor lucht doorlatendheid voor de wortels en dat er ruimte is om te wortelen, en de bodemkwaliteit krijgt kans om bacterieel te verbeteren.

Toepassen voeding

Nu kunt u eventueel goed voeding door de bodem heen mengen. Let goed op een juiste dosering wat u vaak op de verpakking aantreft. Potplanten hebben een heel andere dosering dan de tuin heeft, omdat bij een tuin het water afloopt en in een pot het water blijft zitten.

De toplaag voorbereiden op zaaien en stekken

U kunt nu de toplaag mooi voorbereiden voor ontkieming. Dit doet u d.m.v. een hark, daarmee maakt u een egale toplaag.

Zaaibedden maken

De volgende optionele stap is dat u bedden maakt van verhoogde grond. Deze bedvorm zorgt ervoor dat overtollig water afloopt naar de geul zodat de planten of gewassen niet kunnen gaan rotten bij de wortels.

Nu kunt u zaaien en stekken

De volgende stap is het zaaien en stekken. Eventueel voor bepaalde zaadsoorten kunt u nog het zaad dieper in de grond harken of u kunt het zaad bedekken met een lichte dunne grondlaag.

HOOFDSTUK 5

Conclusie

Wij hopen dat wij u een uitgebreide introductie hebben kunnen geven over het voorbereiden van uw tuin op een mooie groei en bloei. Mocht u meer vragen hebben over specifieke onderwerpen, raden wij u aan even te kijken bij onze andere artikelen. Wij proberen een uitgebreide informatiebasis te bieden op het gebied van tuinieren en hovenieren, zodat u alles krijgt te weten wat u nodig hebt om een mooie tuin te kunnen realiseren.

Teeninga Palmen "Hét Online Tropisch Tuincentrum én Grootleverancier van Palmbomen en andere Mediterrane Planten."
Gehele Aanbod
Olijfbomen
Winterharde Palmbomen